Wykonujemy:

  •  nowoczesne technologie bezwykopowe – przewierty sterowane, relanning, kraking – w zakresie od Ø 40 mm do Ø 500 mm;
  •  przeciski rurami stalowymi (od Ø 100 mm do Ø 700 mm);
  •  sieci wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe: z PE-HD, PCV, kamionkowe, żeliwne i stalowe;
  •  montaż urządzeń kanalizacyjnych: separatory zanieczyszczeń specjalistycznych, osadniki z betonu, z kręgów betonowych, szamba, oczyszczalnie ścieków, studnie rewizyjne i pomiarowe;
  •  instalacje wewnętrzne: w zakresie WOD-KAN, CO, gazu, w obiektach przemysłowych, w budownictwie wielorodzinnym oraz w domach jednorodzinnych;
  •  roboty ogólnobudowlane i drogowe, melioracyjne, umacnianie brzegów cieków wodnych, potoków i rzek.

W razie zainteresowania naszą ofertą, jesteśmy gotowi przedstawić Państwu szczegółowe warunki wykonywania w/w robót, w zależności od ich zakresu, terminu wykonania i innych wymagań.


Serdecznie zapraszamy do skorzystania z usług naszej firmy.