Image

Wykonujemy projekty budowlane i wykonawcze:

  • sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej
  • sieci i przyłączy wodociągowych
  • sieci i przyłączy gazowych
  • instalacji wewnętrznej gazu
  • organizacji ruchu drogowego

Ponadto wykonujemy:

  • operaty wodnoprawne
  • kosztorysy i przedmiary robót budowlanych

Pełnimy nadzory:

  • autorskie
  • inwestorskie