Kompleksowa obsługa inwestycji:

  • wykonywanie map do celów projektowych
  • obsługa geodezyjna inwestycji liniowych, kubaturowych
  • obsługa geodezyjna inwestycji gazociągowych (GIS)
  • lokalizacja i odtworzenie granic w trakcie i po wykonaniu inwestycji